Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xác thành phân bón

  1. leeahnjun

    Mai táng xanh: biến xác người thành phân bón trồng nấm khi mặc bộ áo Infinity Burial Suit

    Mai táng xanh: biến xác người thành phân bón trồng nấm khi mặc bộ áo Infinity Burial Suit Một công ty startup có tên Coeio vừa cho ra mắt 1 dạng mai táng mới thân thiện với môi trường đó là mặc cho người đã khuất 1 bộ quần áo có khả năng tự tiêu hủy cơ thể người thành các chất để giúp các cây...