Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xanh hơn

  1. leeahnjun

    Chính phủ ủng hộ các nhà máy hydro Cheshire và Aberdeenshire 'xanh hơn'

    Chính phủ ủng hộ các nhà máy hydro Cheshire và Aberdeenshire 'xanh hơn' Các nhà máy sản xuất năng lượng hydro carbon thấp đầu tiên ở Anh đã được chính phủ tài trợ. Các cơ sở tại Nhà máy lọc dầu Stanlow ở Cảng Elles 4.0.3, Cheshire và St Fergus Terminal ở Aberdeenshire sẽ sản xuất hydro cho các...