Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xây dựng cơ bản

  1. M

    Cần tìm tài liệu Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản (Trần Đức Hạ)

    Mình đang cần tìm tài liệu Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản (Trần Đức Hạ). Anh chị nào có file xin được chia sẻ với ạ, hoặc có biết chỗ nào có bán giáo trình này chỉ giúp mình với. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.