xây dựng môi trường

  1. leeahnjun

    Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại các bệnh viện

    Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại các bệnh viện Một trong những yếu tố tạo được sự hài lòng của người bệnh là nhiều bệnh viện đã quan tâm đến xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Các khu vực chờ khám được sắp xếp hợp lý, ngăn nắp, trang trí nhiều cây xanh tạo không gian thân thiện...
scroll-topTop