Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xe dùng khí đốt

  1. leeahnjun

    Chính quyền California cấm xe dùng khí đốt, tập trung mua xe xanh

    Chính quyền California cấm xe dùng khí đốt, tập trung mua xe xanh California luôn đi đầu các tiểu bang của Mỹ trong việc cố gắng giảm thiểu khí thải từ xe cộ, và họ vừa thực hiện một bước đi táo bạo khác theo hướng này. Theo SacramentoBee, chính quyền bang California (Mỹ) đã tuyên bố rằng, họ...