Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xin bản vẽ dàn mưa

  1. hiepluong

    xin bản vẽ dàn mưa

    hiện em đang làm đồ án nước cấp và có nhiệm vụ là vẽ và thiết kế dàn mưa. em đã tính toán xong, mà chưa tìm thấy bản vẽ tham khảo, ace ai có làm ơn cho em xin với. em xin cảm ơn. mail của em là hiepluong8393@gmail.com