Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xin bản vẽ dàn mưa

  1. hiepluong

    Nước cấp xin bản vẽ dàn mưa

    hiện em đang làm đồ án nước cấp và có nhiệm vụ là vẽ và thiết kế dàn mưa. em đã tính toán xong, mà chưa tìm thấy bản vẽ tham khảo, ace ai có làm ơn cho em xin với. em xin cảm ơn. mail của em là hiepluong8393@gmail.com
Top