Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xlnt

  1. muakhuctt

    anh em vận hành bơi hết vào đây

    hệ thống xlnt mạ chỗ mình dùng NaOH với phèn nhôm(trắng) với polime a101 tgian gần đây có hiện tượng bùn nổi vón cục nhỏ cỡ đầu ngón tay út nổi rất nhiều đôi khi kèm bọt khí nhỏ li ti đã tính đến khả năng phèn kém chat luong nhung chả có j để kiểm chưng m...
Top