Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xử lý bod

  1. M

    Xử lý COD BOD trong xử lý nước cấp, xử lý nước sạch

    Em đang cần tìm hiểu về xử lý COD và BOD trong xử lý nước cấp, xử lý nước sạch. Anh em nào có file hoặc bài viết nào hay cho em đọc với ạ. Em tìm đọc những vẫn chưa vỡ được ra.