Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xử lý chất thải nguy hại

  1. T

    Xử lý chất thải nguy hại: Phải áp dụng đúng kĩ thuật

    Chất thải nguy hại nếu không được xử lý đúng cách còn gây ô nhiễm môi trường... Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với...
  2. Minh YMT

    danh sách đơn vị xử lý chất thải nguy hại

    danh sách đơn vị đã được Tổng cục môi trường cấp phép quản lý chất thải nguy hại: xử lý chất thải nguy hại, vận chuyển chất thải nguy hại cập nhật ngày 20/9/2014 http://quanlychatthai.vn/quanly/DSdonviCPCTNH.html