xử lý chất thải rắn

  1. M

    LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI

    Trong các nghành công nghiệp thường thải ra các chất thải rắn nguy hại, nếu không được quản lý tốt sẽ làm mất vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí, gây hại đến sức khỏe con người hiện tại và sau này. Tuy nhiên phần lớn các chất thải rắn, kể cả chất thải nguy hại được...
  2. P

    Thiết kế hệ thống codigestion xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt cô đặc?

    Chào cả nhà, Có bạn nào biết tài liệu hay có bài mẫu tình toán nào không chỉ mình với. Thầy giao cho đồ án đề tài này mà mình không tìm được tài liệu đề làm. Cảm ơn các bạn!
scroll-topTop