Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xử lý clo dư

  1. K

    xử lý clo dư trong nước thải

    chào các bác. em đang gặp vấn đề này cần sự tư vấn . Hiện nay có một hệ thống nước thải do sự rửa hoa quả xả ra. trong đó người ta dùng gia-ven , lượng dư clo là 150ppm . Em muốn hỏi làm cách nào để loại bỏ clo dư trước khi cho vào hệ thống xử lý sinh học vậy. có bác nào đã từng giải quyết vấn...