xử lý ctnh

  1. tulip

    Xin thông tin các cơ sở xử lý và vận chuyển CTNH ở Hà Nội

    Mình đang cần tìm đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho 1 số doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội. Do khối lượng chất thải nguy hại cần xử lý không lớn lắm nên là trước mình có hỏi một số đơn vị vận chuyển thì họ từ chối. Bạn nào biết thì giới thiệu giúp mình nhé. Thanks all.
scroll-topTop