xử lý khí thải

  1. S

    cách hạ nhiệt độ khí thải

    mình đang làm đồ án xử lý khí thải. Nhiệt độ khí thải của mình là 200*C. Cô giáo nói phải hạ nhiệt độ khí thải trước khi xử lý Có ai biết cách tính không ạ? mình tìm trên mạng nhưng không thấy
  2. N

    Thiết bị lọc túi vải

    Các anh chị xin giúp em, cho em xin bản cad của thiết bị lọc túi vải .Dạ xin cám ơn các anh chị nhiều lắm
scroll-topTop