Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xử lý khí

  1. thanh hải

    xử lý khí thải nhà máy gạch tuynel

    em đang làm đồ án về xử lý khí thải ở nhà máy gạch tuynel mà chưa có nguồn tài liệu phù hợp. anh chị có tài liệu nào liên quan đến xử lý khí thải nhà máy gạch chia sẻ cho em với ak. xin cảm ơn và hậu tạ.