xử lý mùi

  1. D

    Xử lý mùi hôi phát sinh ở bể yếm khí

    Xin mọi người tư vấn ạ Bên chung cư mình đang có hệ thống xử lý nước thải khoảng 2000 m3/ngày đêm. Bể yếm khí và một số bể khác có hệ thống thu khí và xử lý bằng tháp hấp phụ nhưng hoạt động không hiệu quả. Bể yếm khí có 8 lỗ thăm kích thước 1,2 x 1,2m ( Kiểu nắp hố ga ngoài đường ý ạ) nhưng...
scroll-topTop