Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xử lý nước thải

  1. H

    Sự cố pH bể UASB

    Hiện tại mình đang vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất kẹo gum. bể UASB đang gặp vấn đề về pH, cụ thể là pH thấp ( 6.00 - 6.20 ),không sinh khí biogas không biết lý do vì sao. đã được hơn 10 ngày. Anh ( chị ) có thể giúp em giải quyết vấn đề này...
  2. tymoitruong

    Nước thải chế biến đầu ăn

    Cứu với anh chị em. Mình đang vận hành nước thải chế biến đầu ăn, đang trong giai đoạn nuôi vi sinh, đến giải đoạn sắp đặt thì sự cố xảy ra(cúp điện) làm vi sinh chết hết, nước và bùn biến thành màu đen. Mình đang bắt đầu nuôi vi sinh lại, nhưng không biết...
Top