xử lý nước thải

  1. H

    Sự cố pH bể UASB

    Hiện tại mình đang vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất kẹo gum. bể UASB đang gặp vấn đề về pH, cụ thể là pH thấp ( 6.00 - 6.20 ),không sinh khí biogas không biết lý do vì sao. đã được hơn 10 ngày. Anh ( chị ) có thể giúp em giải quyết vấn đề này...
scroll-topTop