Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xử lý nước thải chi phí thấp

  1. phamhoa122kt

    Nước thải Bãi lọc ngập nước nhân tạo

    Công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp - Công nghệ SAIBON Nhật Bản Khả năng xử lý của công nghệ SAIBON - Xử lý nước thải có nồng độ ô nhiễm chất hữ cơ rất cao như; nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, nước thải các nhà máy sản xuất tinh bột.... SAIBON công nghệ thân thiện với môi trường...
Top