Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xử lý nước thải công nghiệp tập trung

  1. V

    Tư vấn Xử lý nước thải công nghiệp tập trung

    __Help me__ Xin có tiền bối giúp đỡ về thông tin về một số nhà máy xử lý nước thải công nghiệp tập trung nước ngoài ạ.Bao gồm tên công ty hay tên trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung, địa điểm xây dựng, diện tích xây dựng,chi phí xây dựng vận hành,giá thành xử lý nước, thông số đầu vào đầu...
Top