phần mềm quản lý rác thải thông minh

xử lý nước thải đô thị

  1. H

    Tài liệu Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp: Tính toán thiết kế công trình - Lâm Minh Triết

    Tài liệu này được cung cấp nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước...
Top