Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xử lý nước thải mía đường

  1. N

    help me!!!xử lý nước thải mía đường

    em đang xử lý nước thải mía đường, công nghệ như sau: điều chỉnh pH>keo tụ+lắng>điều hòa>UASB>Aerotank>lắng li tâm>bể khử trùng. Bể Aerotank gần đây gặp sự cố bùn lắng kém, bông bùn nhỏ li ti, bọt váng nổi nhiều trên bề mặt bể, bùn chết và nổi nhiều trên bề mặt lắng li tâm, nước đầu ra bể lắng...
Top