xử lý rác

  1. leeahnjun

    TP. HCM thay đổi phương thức phân loại và xử lý rác thải: Hướng tới môi trường trong sạch hơn

    TP. HCM thay đổi phương thức phân loại và xử lý rác thải: Hướng tới môi trường trong sạch hơn Với 9.300 tấn rác thải phải xử lý mỗi ngày, sau nhiều năm triển khai việc phân loại rác từ nguồn không mang lại hiệu quả như mong muốn, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ điều chỉnh cách thức phân loại...
scroll-topTop