xử lý vi phạm hành chính

  1. V

    Hỏi về xử phạt môi trường - nước thải

    Cho e hỏi. Công ty e hôm nay cảnh sát vào kiểm tra. Đo pH nhanh thì vượt quy định, theo mức 100-120tr. Nếu bây giờ công ty e vượt thêm 2 chỉ tiêu phân tích nữa. Thì tính mức xử phạt như thế nào. Giá tiền xử phạt bằng pH+ cả 2 chỉ tiêu hay pH + 1 chỉ tiêu cao nhất hay phạt pH rồi thì thôi. E đọc...
scroll-topTop