xử lý vi phạm

  1. leeahnjun

    Ô nhiễm bụi từ các công trình xây dựng: Xử lý nghiêm vi phạm

    Ô nhiễm bụi từ các công trình xây dựng: Xử lý nghiêm vi phạm Xe ô tô vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng trên đường không có bạt che chắn là thực trạng đang diễn ra ở nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn Hà Nội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng không khí của Hà...
scroll-topTop