Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xử lý

 1. Minh YMT

  Điều kiện về năng lực hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

  ĐIỀU KIÊN VỀ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CHẤT THẢI NGUY HẠI Mục này chỉ quy định điều kiện về năng lực đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề vận chuyển và/hoặc xử lý, tiêu huỷ CTNH. Mọi chủ nguồn thải CTNH đều sẽ được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải khi tiến hành...
 2. Minh YMT

  Mẫu chứng từ chất thải nguy hại

  Mẫu chứng từ chất thải nguy hại (download file đính kèm) A. Hướng dẫn sử dụng Chứng từ CTNH 1. Giới thiệu: Một bộ Chứng từ CTNH gồm các liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) như sau: - Liên số 1: Lưu tại chủ nguồn thải; - Liên số 2...
 3. hoaphatdongnai.com

  Đồng Nai: Xử lý nước thải cao su thiên nhiên hiệu quả

  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước sau khi xử lý giảm từ 70 - 99,83% và hầu hết đều đạt quy chuẩn Việt Nam về Môi trường QCVN 01:2008/BTNMT, cột A Sơ đồ quy trình công nghệ Sơ đồ quy trình công nghệxử lý nước thải cao su thiên nhiên Thuyết minh - Đầu tiên nước thải tự chảy theo tuyến...
Top