Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xử phạt môi trường

  1. daibangxanh

    [Hết hiệu lực] Nghị định số 81/2006/NĐ-CP xử phạt môi trường

    Nghị định số 81/2006/NĐ-CP của Chính phủ về XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG