xử phạt trong lĩnh vực lao động

  1. Minh YMT

    Xử phạt trong lĩnh vực lao động

    Nếu người lao động phát hiện vi phạm pháp luật thì có thể viết đơn tố cáo cho cơ quan quản lý nhà nước với những lưu ý sau: Thông tư 07/2014/TT-TTCP cho phép đơn kiếu nại, tố cáo, đơn kiện nạt danh (ẩn danh người tố cáo) tuy nhiên hiệu quả này không cao, chấp nhận đơn tập thể. Cho phép gửi đơn...
scroll-topTop