Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

xút lỏng

  1. M

    Tài liệu Xút lỏng 32% xút lỏng 45%

    TÍNH CHẤT NGOẠI QUAN XÚT LỎNG 32%: Nhận dạng: chất lỏng màu trắng trong suốt Ở trong dung dịch nó tạo thành dạng monohydrat NaOH.H2O ở 12,3 – 61,8 °C với nhiệt độ nóng chảy 65,1 °C và tỷ trọng trong dung dịch là 1,829 g/cm3. ỨNG DỤNG XÚT LỎNG 32%: Trong ngành công nghiệp dệt may, xút ăn da...