xyanua

  1. Quynh294

    Sử dụng Xyanua trong sản xuất

    Mọi người ơi. Cho mình hỏi 1 vấn đề với ạ. Chẳng là công ty mình làm về xi mạ các sản phẩm bằng kim loại. Trong năm tới, công ty dự định lắp 1 dây chuyền sản xuất mới. Có sử dụng nhiều Xyanua (100mg/L) trong bể xử lý mạ. Mình đang muốn tìm hiểu thông tin xem trong trường hợp để có thể tiến...
scroll-topTop