ý nghĩa

  1. hoahong39

    Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN

    Tạo ra một môi trường làm việc an toàn không chỉ đơn thuần là việc phát hiện và loại bỏ những mối nguy hoặc đưa ra những quy trình làm việc an toàn mà còn hơn thế nữa. Bài toán khó nhất trong quản lý an toàn chính là yếu tố con người thể hiện qua thái độ và hành vi của họ. Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN...
scroll-topTop