yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực

  1. bigbigzerroo

    TCVN 4755-1989: Cần trục- Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.

    CẦN TRỤC YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THỦY LỰC Safety engineering CRANES Requirements to hydraulic equiment Tiêu chuẩn này áp dụng cho cần trục và qui định các yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với thiết bị thủy lực của chúng Tiêu chuẩn này không qui định các yêu cầu kỹ thuật an toàn đối...
scroll-topTop