Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế

  1. bigbigzerroo

    TCVN 6153:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

    Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần TCVN 6153-1996 Bình chịu áp lực Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo Pressure vessels - Safety engineering requirements of design, construction, manufacture. 1. Phạm vi áp dụng 1.1 . Tiêu chuẩn này áp dụng cho a. Bình chịu áp lực...