Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

yếu tố gây ô nhiễm môi trường đất

  1. V

    Danh mục các nguồn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh yếu tố gây ô nhiễm môi trường đất

    Danh mục các nguồn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh yếu tố gây ô nhiễm môi trường đất cần phải kiểm soát nghiêm ngặt này tìm ở đâu các bạn? Mình tìm trong nghị định 19/2015/NĐ-CP mà không có, chỉ có định nghĩa " Các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất phải được xác định...
Top