yếu tố nguy hiểm

  1. D

    Làm thế nào xác định các yếu tố có hại, nguy hiểm trong lao động?

    Căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 25/2013/TT-BLDTBXH có phân loại khi tiếp xúc các yếu tố nguy hiểm được xếp loại thành từng mức 1,2,3,4 tương ứng. Nhưng mình không biết xác định yếu tố nguy hiểm, có hại như thế nào? CÓ quy định pháp luật về các yếu tố này không? Trong các thông tư quyết định...
scroll-topTop