Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

yeumoi

  1. H

    Nước thải Xử lý bã dầu mỡ trong sản xuất cơm dừa

    Thân chào mọi người ! Tôi đang vận hành hệ thống nước thải tại nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cơm dừa. Vấn đề là lượng dầu mỡ nổi trên bề mặt quá nhiều kéo dài từ các hố gôm, nước thì màu trắng đục kèm theo dầu lẫn trong nước, Sau khi qua tuyển nổi thì thu được lượng bã lớn, trông giống như...
Top