1 loạt thắc mắc cần giải đáp

gamyst

Cỏ 3 lá
Bài viết
50
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1.làm thế nào để có thể xác định được chế độ dùng nước của đô thị, ví dụ là đo thị tphcm
2.tiêu chuẩn dùng nước phụ thuộc vào yếu tố gì
3.nói về hệ số không điều hòa k, tại sai tp càng lớn thì dùng nước càng điều hòa dẫn đến hệ số k nhỏ

ai có hảo tâm giúp mình trả lời 1 trong số các thắc mắc này, nếu trả lời hết thì em cám ơn lắm lắm :expect:
 
scroll-topTop