10 LỜI KHUYÊN PHÒNG NGỪA TAI NẠN HOÁ CHẤT TRONG SẢN XUẤT

manhtuan

Cây công nghiệp
Bài viết
129
Nơi ở
441/22 điện biên phủ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Trước khi xử lý hóa chất, hãy làm quen với an toàn về hóa chất bằng cách nghiên cứu Bảng Chỉ dẫn An toàn Hóa chất (MSDS). Mang thiết bị bảo vệ phù hợp khi xử lý hóa chất.

2. Phân loại hóa chất theo tính chất. Giảm thiểu hóa chất cất giữ trong khu vực làm việc. Luôn để sẵn MSDS và đặt nhãn cảnh báo trên thùng chứa hóa chất.

3. Tạo ưu tiên cho quản lý rủi ro khi bảo trì thiết bị hóa chất. Cấp giấy phép làm việc an toàn và phân công giám sát viên.

4. Lắp đặt thiết bị an toàn phù hợp như van an toàn, tấm chắn phá hủy, thiết bị ngăn lửa phụt ngược và van dừng khẩn cấp. Thường xuyên kiểm tra để đảm bảo hoạt động bình thường.

5. Bảo đảm các quy trình xử lý chất nguy hiểm không có tia lửa, tĩnh điện, va chạm, ma sát và hút thuốc. kiểm tra để đảm bảo hoạt động bình thường.

6. Loại bỏ các khí dễ cháy và chất dễ cháy khỏi khu vực trước khi làm việc với lửa. Lắp đặt tấm chắn tia lửa và luôn để sẵn bình chữa cháy.

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị điện chống cháyở địa điểm dễ phát nổ, nơi mà có hơi, khí hay chất rắn dễ cháy. Thông gió những địa điểm đó thường xuyên.

8. Lắp đặt dụng cụ đo (ví dụ như nhiệt kế, áp kế, lưu lượng kế) để xác định các phản ứng bất thường, như nhiệt hay phân hủy, khi trộn hay nung nóng hóa chất. Ngăn các vật liệu lạ xâm nhập vào môi trường trộn.

9. Giữ các khớp nối và van trong nơi lưu trữ hóa chất, và bảo đảm các thiết bị xử lý không bị rò rỉ. Thường xuyên kiểm tra rò rỉ. ác vật liệu lạ xâm nhập vào môi trường trộn.

10. Nếu chất nguy hiểm phải được cất giữ ở dạng lỏng, hãy lắp đặt tường chắn để ngăn rủi ro về an toàn nếu thiết bị lưu trữ bị hư hỏng. Bảo đảm thiết bị lưu trữ không có vết nứt và rò rỉ.
 
scroll-topTop