17 câu hỏi thanh tra kiểm tra về môi trường

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
17 câu hỏi thanh tra kiểm tra về môi trường do các Sở Tài Nguyên và Môi Trường hỏi được Thanh Tra Bộ Tài Nguyên & Môi Trường trả lời.

Sắp tới sẽ bỏ chứng chỉ hành nghề lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Câu hỏi 4 (Sở TN&MT tỉnh Yên Bái): Về việc cấp chứng chỉ hành nghề lập báo cáo ĐTM: Chất lượng báo cáo ĐTM như thế nào phải do cơ quan thẩm định đánh giá, không phải cứ người có chứng chỉ thì lập báo cáo ĐTM chất lượng cao và ngược lại. Do đó, Khoản 2 Điều 13 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định cán bộ lập báo cáo ĐTM phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành (Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng chỉ) là rất bất cập, đi ngược lại chủ trương cải cách nền hành chính hiện nay và sẽ gây nhiều phiền hà cho doanh nghiệp, cản trở kinh tế xã hội phát triển

Thanh tra Bộ trao đổi như sau:
Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã Thông qua Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo đó, ngành nghề tư vấn ĐTM đã được loại ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do vậy, việc ban hành quy định cấp chứng chỉ tư vấn ĐTM đến nay là không có đủ căn cứ pháp lý. Bộ TNMT báo cáo Chính phủ đề xuất điều chỉnh Nghị định số 18/2015/NĐ-CP theo hướng không quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập báo cáo ĐTM.
PSeNzjhwWkM
 
scroll-topTop