4 Chiến lược tạo nơi làm việc an tâm không lo tai nạn - Four main strategies

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
4 chiến lược bao gồm:

1. [ Chiến lược 1] Đưa ra giải pháp dự phòng theo đúng 6 lĩnh vực phát sinh tai nạn
2. [ Chiến lược 2] Thiết lập cơ sở an toàn lao động ở các doanh nghiệp trung và nhỏ
3. [ Chiến lược 3] Tăng cường ứng phó với nguyên nhân gây ra bệnh nghề nghiệp mới
4. [ Chiến lược 4] Mở rộng văn hóa tiên tiến an toàn lao động công nghiệp

Các bạn có thể tham khảo tài liệu tại đây
 

Đính kèm

scroll-topTop