Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Aerotank system design program

  • Thread starter cuc-vang
  • Ngày gửi
C

cuc-vang

Guest
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin giới thiệu với các bạn chương trình SASSpro Vs2.0 (trial)

Chức năng:
+ Tính toán thiết kế các hệ thống Aerotank khác nhau (thông thường, khử nitơ, nhiều cấp...)
+ Khảo sát, tối ưu hóa các thống số hoạt động của hệ thống xử lí


Chỉ tiếc là ko có bản full

Chương trình này tui cũng chưa biết nhiều cách sử dụng, có ai chỉ dùm tui cái. :3:

download here
 

Snow_wolf

Active Member
#5
Top