Ai đã từng sử dụng thì cho em biết chút về nó nhá!!!

hp0938286

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
http://www.thailongco.com/content/noidung.php?catid=248&subcatid=261&langid=0

Bình nước Thái Long link trên có ổn không các bác!!!
Vì là sinh viên nên hay dùng nước bình rẻ tiền. mà trong quá trình dùng thì thấy nước 1 số chổ không ổn như: có hiện tượng kết tủa ở đáy bình và PH hơi thấp tí làm cho nước có vị lạ...nên em định mua bình trên. Bác nào từng xài cho mình chút tư vấn...Cảm ơn nhiều!!!
 
scroll-topTop