Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ai muốn lập công ty?

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ai muốn lập công ty thì theo dõi phần này:
+ Người sáng lập doanh nghiệp thì chính là người ký tên vào bản điều lệ(nếu bạn hợp tác làm ăn nhớ chú ý điều này)
+ Công chức từ nay có quyền tham gia vào chủ tịch hội đồng thành viên của công ty TNHH
+“Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt”
+ “Tên viết tắt... được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài”
+“phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính...” đã được luật định hẳn hoi.
Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:redface:
+Chỉ cần một tỷ lệ sở hữu vốn 25% là (các) thành viên đã có thể tiến hành thực hiện một số quyền quan trọng .
+ Trường hợp có một thành viên trong công ty sở hữu hơn 75% vốn điều lệ thì quyền vừa nói sẽ trở thành đương nhiên. Theo điều 45 thì thành viên còn có thể dùng vốn góp của mình để cho tặng hoặc trả nợ

+ Nếu trước đây cuộc họp có thể tiến hành khi có số thành viên tham dự đại diện cho ít nhất 75% .
+ Quyết định của hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp cũng cần tỷ lệ cao hơn, là 65% tổng số vốn điều lệ dự họp chấp thuận
+ việc thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ này theo luật mới cần đến 75% . Tuy nhiên, phần quy định về các vấn đề “phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp”
Bạn nào chưa rõ điều j thì reply lại nha
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
PHÁP LỆNH CÔNG CHỨC
Điều 17 Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.
Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia.
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tôi ở bình thuận có nhắn tìm anh minh số điện thoại 0908090013 rảnh thì ra bình thuận nhậu và câu cá, lâu quá không thấy đồng đội ra, buồn quá không thể làm việc được
đay là topic về những cái gì xung quanh việc lập công ty mà chứ có phải là topic nhắn tìm
"đồng đôi" dâu^V^
Tiện thể ai có biết văn bản nào quy định về việc lập công ty không nhỉ tải lên cho mọi người cùng tìm hiểu với.
 
Top