amiăng

lachong8x

Mầm xanh
Bài viết
22
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo phụ lục thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì Vật liệu cách nhiệt có amiăng thải, Vật liệu xây dựng thải có amiăng (trừ amiăng xi măng) đều thuộc chất thải nguy hại. Nhưng mình thấy chung chung quá, không rõ sản phẩm nào có cái đó cả, chả lẽ phải tìm hiểu từ lúc nó sản xuất ( khá là khó khăn). Bạn nào có danh mục các sản phẩm sử dụng amiăng không cho mình xin tham khảo với.
Thanks!
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn mua sản phẩm hàng hóa thì đều có mô tả theo quy định pháp luật, nếu có amiang thì phải ghi rõ.

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa.

NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa.


1. Những nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017 quy định nhãn hàng hóa phải thể hiện những nội dung sau:

- Tên hàng hóa;

- Xuất xứ hàng hóa;

- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

- Những nội dung khác tùy vào tính chất loại hàng hóa.

Điển hình như nhãn hàng hóa đối với thực phẩm phải có định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; nhãn hàng hóa đối với rượu phải ghi định lượng, hàm lượng etanol, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, cảnh báo, mã nhận diện lô.

2. Ngày sản xuất, hạn sử dụng được ghi trên nhãn hàng hóa

Theo quy định tại Nghị định số 43/CP, ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

Trường hợp bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng mà nhãn hàng hóa đã ghi ngày sản xuất thì được phép ghi hạn sử dụng là khoảng thời gian kể từ ngày sản xuất, nếu nhãn hàng hóa đã ghi hạn sử dụng thì được phép ghi ngày sản xuất là khoảng thời gian trước sử dụng.

Đối với hàng hóa được san, chiết, đóng gói thì theo quy định tại Nghị định 43 năm 2017 phải thể hiện ngày san, chiết, đóng gói và hạn sử dụng được tính từ ngày sản xuất.

3. Những thông tin bắt buộc thể hiện đối với hàng hóa dạng rời hoặc hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản

Những hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời ví dụ như phụ gia thực phẩm, hóa chất, bán trực tiếp cho người tiêu dùng theo quy định của Nghị định số 43/NĐ-CP năm 2017 phải được công khai những thông tin sau:

- Tên hàng hóa;

- Hạn sử dụng;

- Tên cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa;

- Hướng dẫn sử dụng;

- Cảnh báo an toàn (nếu có).

4. Xuất xứ và thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa

Nghị định 43 quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm ghi xuất xứ hàng hóa (nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa) theo quy định về xuất xứ hàng hóa hoặc Hiệp định mà Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, cũng theo Nghị định số 43/2017, thông số kỹ thuật và thông tin cảnh báo phải tuân thủ quy định của pháp luật (nếu có).

Hàng điện, điện tử, máy móc, thiết bị phải ghi thông số kỹ thuật. Hàng thuốc dùng cho người, vắc xin phải ghi chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, số đăng ký lưu hành, dạng bào chế, quy cách đóng gói,...


Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa và các thông tin bắt buộc trên nhãn hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 và bãi bỏ Nghị định 89/2006 về nhãn hàng hóa.
 

lachong8x

Mầm xanh
Bài viết
22
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đồng ý với bạn là chuẩn thì như thế. Nhưng với những người quản lý môi trường ở công ty làm sao có được những thông tin đó, tra trên google cũng khá chung chung. chỉ những người bộ phận mua hàng mới có thông tin đó ( mà thường thì họ không để ý và cho qua 1 bên) nên việc phân loại chất thải nguy hại rất khó khăn
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đồng ý với bạn là chuẩn thì như thế. Nhưng với những người quản lý môi trường ở công ty làm sao có được những thông tin đó, tra trên google cũng khá chung chung. chỉ những người bộ phận mua hàng mới có thông tin đó ( mà thường thì họ không để ý và cho qua 1 bên) nên việc phân loại chất thải nguy hại rất khó khăn

Nếu bạn không đề xuất thu thập thông tin thì lỗi ở bạn
Nếu giám đốc không xử lý vụ này thì lỗi là do giám đốc
 

lachong8x

Mầm xanh
Bài viết
22
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu bạn không đề xuất thu thập thông tin thì lỗi ở bạn
Nếu giám đốc không xử lý vụ này thì lỗi là do giám đốc
chủ yếu là mình chủ động tìm kiếm thông tin chứ lúc đổ lỗi có bao giờ nhân viên đúng hả ban? Nên mình mới xin thông tin, các thông tin sản phẩm tra google không bao giờ rõ ràng cả.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chủ yếu là mình chủ động tìm kiếm thông tin chứ lúc đổ lỗi có bao giờ nhân viên đúng hả ban? Nên mình mới xin thông tin, các thông tin sản phẩm tra google không bao giờ rõ ràng cả.
Nguyên tắc là bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người
Về pháp lý thì Giám đốc phải là người chịu trách nhiệm trước pháp luật
Người phụ trách môi trường có tham mưu, tư vấn và hỗ trợ ban giám đốc theo nhiệm vụ được giao. Việc các phòng ban không chịu cung cấp dữ liệu khi đề xuất thì đây thuộc về lỗi hệ thống.
 
scroll-topTop