an toàn bức xạ

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

kakatalaka

Mầm xanh
Bài viết
20
Nơi ở
tp.hcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
vê an toan bức xạ cũng là 01 phần trong quản lý môi trường nước ta, mình có file đây nhưng mà up lên hog dc, có bạn nào bít chỉ mình với. :022:
Ghi tạm mấy thông tin, ai cần lên google search đỡ ha:
1. Pháp lệnh kiểm soát an toàn bức xạ 2004
2. Xử phạt trong an toàn kiểm soát bức xạ 51/2006/nđ-cp
3.Thu lệ phí trong bức xạ 38/2006/QĐ-BTC
 
scroll-topTop