Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu được biên soạn phù hợp với các Công ước quốc tế và các tiêu chuẩn, quy phạm của Việt Nam về an toàn hóa chất và đã được sự đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung của các Bộ, Ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nội dung:

CHƯƠNG I: ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT
CHƯƠNG II: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
CHƯƠNG III: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG
CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP
CHƯƠNG V: QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT HÓA CHẤT TẠI DOANH NGHIỆP
 

Đính kèm

Top