Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

AN TOÀN KHI THỰC HIỆN TREO DÂY - Sling Work Safety

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Giáo trình kiểu mô-đun này cung cấp cho học viên các thông tin liên
quan đến việc lựa chọn thiết bị treo dây, kĩ thuật thực hiện treo dây,
phương pháp thực hiện an toàn khi vận hành cẩu tháp.

2. Chủ đề thảo luận là tư thế của người thực hiện treo dây, lựa chọn
phương pháp thực hiện treo dây, lựa chọn thiết bị treo dây và thiết bị
phụ trợ, sự an toàn khi thực hiện treo dây, việc thực hiện treo dây và
vận hành an toàn.
 

Đính kèm

Top