An toàn lưới điện hạ áp

phamjtam

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Láng ha
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho tôi hỏi về kỹ thuật an toàn cho lưới hạ áp
- Từ 2001 - 2006 có quyết định BCN số 41/2001/QĐ-BCN
-Từ 2006 - 2014 có quyết định BCN số 34/2006/QĐ-BCN
(Các QĐ này đều nêu cụ thể tiêu chuẩn thiết bị hạ áp và các biện pháp thực hiện an toàn trong công tác trên lưới điện hạ áp trong lưới điện nông thôn)
-Từ 2014 đã thay thế bằng Thông tư 31/2014/TT/BCT. Thông tư này không nói về các biện pháp thực hiện trong công tác lưới điện hạ áp.
Vậy hiện nay thực hiện trên lưới điện hạ áp phải tuân thủ theo biện pháp an toàn nào, được quy định ở đâu.
Xin trân thành cảm ơn
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện bao gồm: Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện; nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220 kV trở lên phòng tránh điện cảm ứng; biển báo an toàn điện; thỏa thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, chế độ báo cáo tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Thông tư không đề cập đế các quy định biện pháp an toàn, quy định kỹ thuật phải tra các TCVN, QCVN và quyết định cũ như bạn đề cập nếu chưa có quy định mới
 
scroll-topTop