Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phòng thí nghiệm là nơi thực hành, học tập, nghiên cứu của học
sinh, sinh viên, nhà khoa học. Tuy nhiên, đó cũng là nơi đặc biệt
nguy hiểm nếu không tuân thủ quy tắc an toàn.
Vì vậy, tất cả mọi người bước vào phòng thí nghiệm phải biết và hiểu hướng dẫn an toàn phòng nghiệm để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người khác mình cùng làm việc, cũng như đảm bảo an toàn môi trường.​
Dưới đây là một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm, mọi người tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Top