An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc năm 2014, ILO đã thực hiện xuất bản một báo cáo An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc về đánh giá tình hình sử dụng các hóa chất và tác động của chúng trong môi trường làm việc và môi trường hiện nay, trong đó có sự tham gia của nhiều quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế.
TL28042014.jpg


Báo cáo trình bày các nội dung cụ thể của chương trìnhcấp quốc và doanh nghiệp góp phần quản lý chặt chẽ hóa chất tại nơi làm việc.

Hóa chất là rất cần thiết cho cuộc sống lành mạnh và tiện nghi hiện đại. Hoá chất còn là cấu thành cơ bản của các ngành sản xuất công nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm phục vụ đời sống. Tuy nhiên kiểm soát sự tiếp xúc với hoá chất tại nơi làm việc cũng như hạn chế tác hại của chúng trong môi trường là nhiệm vụ mà mọi quốc gia, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) cần phải nỗ lực không ngừng.

Bản báo cáo của ILO bằng tiếng Anh, được phát hành 2/2014 file pdfcó thể đọc tại đây
(Nguồn tin: ILO)
 
scroll-topTop