Ứng dụng Gom Rác GRAC

Anh (chị) giúp em phần này với, em Cảm ơn anh (chị) trước!

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Ta có 2 bể là bể điều hòa (sục khí) và bể aerotank, Không mai là bơm ở bể điều hòa bị hỏng (giả sử công suất nó là 1), ta có thể dùng bơm của bể aerotank không, vì sao ? (giả sửa bơm ờ bể aerotank là 3 mà bể aerotank cần có 2 hà), đường ống được ghép nói tiếp vào thong qua co chử "T" trên dường ống từ bơm đến bể Aerotank, bỏ qua hao hụt đường ống, điều chình các van đủ để cấp khí vào 2 bể.
 
Top