anh chị hướng dẫn dùm em làm dàn bài huấn luyện an toàn lao động với ak

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhóm 3 là nhóm làm việc đối với công việc liên quan đến máy móc và thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Bạn cứ tập hợp các tài liệu liên quan đến những thiết bị, máy móc mà công ty bạn có liên quan đến yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Mặt khác, tìm thông tin thêm từ những người trực tiếp vận hành máy móc đó nữa.
 
scroll-topTop